YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 68 SGK Hình học 12

Giải bài 4 tr 68 sách GK Toán Hình lớp 12

Tính:

a) \(\overrightarrow{a}.\overrightarrow{b}\) với \(\overrightarrow{a}(3; 0; -6),\overrightarrow{b}(2; -4; 0)\).

b) \(\overrightarrow{c}.\overrightarrow{d}\) với \(\overrightarrow{c}(1; -5; 2),\overrightarrow{d}(4; 3; -5)\).

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Phương pháp:

Biểu thức tọa độ của tích vô hướng: \(\left.\begin{matrix} \vec{a}=(x_1;y_1;z_1)\\ \vec{b}=(x_2;y_2;z_2) \end{matrix}\right\} \vec{a}.\vec{b} = x_1.x_2 + y_1.y_2 + z_1.z_2\)

Lời giải:

Ta có lời giải chi tiết câu a, b bài 4 như sau:

Câu a:

 \(\overrightarrow{a}.\overrightarrow{b} = 3.2 + 0.(-4) +(-6).0 = 6.\)

Câu b:

 \(\overrightarrow{c}.\overrightarrow{d} = 1.4 + (-5).3 + 2.(-5) = -21.\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 68 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON