YOMEDIA

Sinh Học 9 Chương 2: Nhiễm Sắc Thể

Chương Nhiễm sắc thể bao gồm các nội dung: đặc điểm, hình thái, cấu tạo của nhiễm sắc thể cũng như các quá trình di truyền liên quan đến nhiễm sắc thể trong chương trình Sinh học 9 được Hoc247 biên soạn ngắn gọn trong từng bài học và các bài tập SGK được giải một cách chi tiết. Đặc biệt sau mỗi chương sẽ có các phần ôn tập chương giúp các em củng cố sau khi học.

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF