YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7.2 trang 9 SBT Hóa học 9

Bài tập 7.2 trang 9 SBT Hóa học 9

Các bazơ khi bị nung nóng tạo ra oxit là

A. Mg(OH)2 ,Cu(OH)2 , Zn(OH)2 , Fe(OH)3

B. Ca(OH)2, KOH , Al(OH)3 , NaOH

C. Zn(OH)2 , Mg(OH)2 , KOH , Fe(OH)3

D. Fe(OH)3 , Al(OH)3 , NaOH , Zn(OH)2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7.2

A. gồm các bazơ không tan nhiệt phân tạo oxit

B. KOH, NaOH và Ca(OH)2 không bị nhiệt phân

C. KOH không bị nhiệt phân

D. NaOH không bị nhiệt phân

⇒ Chọn A 

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.2 trang 9 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF