AMBIENT

Tính thành phần % hỗn hợp của 2 bazo phản ứng

bởi na na 01/06/2019

Hòa tan 6,08g hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 7,3% thu được 8,3g muối clorua.

a. Tính khối lượng HCl đã dùng

b. Tính thành phần % hỗn hợp của 2 bazo phản ứng

c. Tính C% của muối sinh ra.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • c, ta có Mdung dịch = Mtham gia

  = mNaOH+KOH + mHCl

  = 6,08 + 4,38

  = 10,46 ( gam )

  => mNaCl = 0,04 . 58,5 = 2,34 ( gam )

  => mKCl = 0,08 . 74,5 = 5,96 ( gam )

  => C%NaOH = \(\dfrac{2,34}{10,46}\) . 100 \(\approx\) 22,4 %

  => C%KCl = \(\dfrac{5,96}{10,46}\) . 100 \(\approx\) 57 %

  bởi Phượng Thanh 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>