YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7.5 trang 9 SBT Hóa học 9

Bài tập 7.5 trang 9 SBT Hóa học 9

Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong những chất rắn sau: Cu(OH)2, Ba(OH)2, Na2CO3.

Hãy chọn một thuốc thử để có thể nhận biết được cả ba chất trên. Viết các phương trình hoá học.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7.5

Chọn thuốc thử là dung dịch H2SO4.

- Chất rắn tan trong dung dịch H2SO4: nếu thành dung dịch màu xanh lam, chất đó là Cu(OH)2 ; nếu tạo ra kết tủa màu trắng, chất đem thử là Ba(OH)2 ; nếu sinh chất khí, chất đem thử là Na2CO3.

Phương trình hóa học:

Ba(OH)+ H2SO→ BaSO↓ + 2H2O

Cu(OH)+ H2SO→ CuSO+ 2H2O

Na2CO3  + H2SO→ Na2SO+ CO2↑ + H2O

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.5 trang 9 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF