YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7.4 trang 9 SBT Hóa học 9

Bài tập 7.4 trang 9 SBT Hóa học 9

Hãy viết công thức hoá học của các

a) bazơ ứng với những oxit sau: Na2O, BaO, Al2O3, Fe2O3.

b) oxit ứng với những bazơ sau: KOH, Ca(OH)2, Zn(OH)2, Cu(OH)2.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7.4

a) Công thức hoá học của bazơ ứng với những oxit: NaOH tương ứng với Na2O, Ba(OH)2 → BaO,  Al(OH)3 → Al2O3, Fe(OH)3 → Fe2O3.

b) Công thức hoá học của oxit ứng với những bazơ: K2O → KOH,  CaO → Ca(OH)2 , ZnO → Zn(OH)2 , CuO → Cu(OH)2.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.4 trang 9 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF