YOMEDIA

Các chất nào trong các chất sau có thể tác dụng với dung dịch KOH?

A. Các chất nào trong các chất sau có thể tác dụng với dung dịch Hcl: NaOH, Mg, Cu, K2SO4, AgNO3

B. Các chất nào trong các chất sau có thể tác dụng với dung dịch KOH: CuSO4, BaCl2, H3PO4, Fe

C. Các chất nào trong các chất sau có thể tác dụng với dung dịch FeSO4, Mg, BaCl2, Cu, Ca(OH)2, K2CO3

Viết PTHH của các phản ứng xảy ra

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • a) NaOH +HCl --> NaCl +H2O (pư trung hòa )

  Mg+2HCl --> MgCl2 +H2

  AgNO3 +HCl --> AgCl + HNO3

  b) 2KOH +CuSO4 --> K2SO4 +Cu(OH)2

  3KOH +H3PO4 --> K3PO4 +3H2O (pư trung hòa)

  c) MgSO4 +Fe --> FeSO4 +Mg

  BaCl2 +FeSO4 --> BaSO4 +FeCl2

  Ca(OH)2 +FeSO4 --> CaSO4 +Fe(OH)2

    bởi Trương Ngọc Anh 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA