YOMEDIA

Viết phương trình hóa học thể hiện tính chất hóa học của Ca(OH)2

bởi My Le 29/05/2019

Viết phương trình hóa học thể hiện tính chất hóa học của Ca(OH)2 , mỗi tính chất 2 phương trình

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Dung dịch Ca(OH)2 có những tính chất hóa học chung của một bazơ:

  - Làm đổi màu chất chỉ thị: Dung dịch Ca(OH)2 làm giấy quỳ tím hóa xanh và làm dung dịch phenolphatalein không màu chuyển sang màu đỏ.

  - Tác dụng với axit: Dung dịch Ca(OH)2 tác dụng với axit tạo thành muối và nước (phản ứng trung hòa).

  Ca(OH)2 + 2HCl \(\rightarrow\) CaCl2 + 2H2O

  Ca(OH)2 + H2SO4 \(\rightarrow\) CaSO4 + 2H2O

  - Tác dụng với oxit axit: Dung dịch Ca(OH)2 tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước.

  Ca(OH)2 + SO2 \(\rightarrow\) CaSO3\(\downarrow\) + H2O

  Ca(OH)2 + CO2 \(\rightarrow\) CaCO3\(\downarrow\) + H2O

  - Tác dụng với muối: Dung dịch Ca(OH)2 tác dụng với muối tạo thành muối mới và bazơ mới.

  3Ca(OH)2 + 2AlCl3 \(\rightarrow\) 2Al(OH)3\(\downarrow\) + 3CaCl2

  Ca(OH)2 + Na2CO3 \(\rightarrow\) CaCO3\(\downarrow\) + 2NaOH

  Lưu ý: Vì Ca(OH)2 là một bazơ kiềm không bị nhiệt phân nên không bị nhiệt phân hủy.

  bởi Phạm Lộc 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA