AMBIENT

Tính nồng độ Ca(OH)2

bởi Lê Thánh Tông 13/05/2019

hấp thụ 2.24 lít khí co2 (dktc) vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm koh 1M và ca(oh)2 a M sinh ra 2.5 gam kết tủa .tính a

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • - Số mol CO2=0,1mol, số mol CaCO3=0,025mol, số mol OH-=0,1+0,2a mol

  Do số mol CO2> số mol CaCO3 nên chỉ xảy ra trường hợp: CO2 phản ứng vừa đủ OH- tạo 2 muối

  CO2+OH-\(\rightarrow\)HCO3-(1)

  HCO3-+OH-\(\rightarrow\)CO32-+H2O(2)

  Ca2++CO32-\(\rightarrow\)CaCO3(3)

  Số mol OH-(1)=số mol CO2=0,1mol

  Số mol OH-(2)=0,1+0,2a-0,1=0,2a mol

  Theo (2) và (3) ta có: 0,2a=0,025 suy ra a=0,125mol

  bởi nguyễn huyền 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>