AMBIENT

Tìm nồng độ của dd Ba(OH)2

bởi thi trang 13/05/2019

hòa tan hoàn toàn 27,6 g hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại kế tiếp nhau thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học bằng dung dịch HCl dư thu đc 6,72 lít khí CO2 ( ở đktc) xác định tên hai kim loại và khối lượng của hai muối cacbonat. nếu dẫn toàn bộ khí CO2 ở trên hấp thụ hoàn toàn 2 lít dung dịch Ba(OH)2 xM thu được 49,25 gam kết tủa . Tìm x?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • nCO2 = \(\dfrac{6,72}{22,4}\)= 0,3 mol

  Gọi 2 kim loại lần lượt là A và B có hóa trị II (nhóm IIA). Số mol của 2 muối lần lượt là a và b.

  Đặt X là giá trị trung bình của A và B: X = \(\dfrac{A+B}{2}\) (g/mol)

  XCO3 + 2HCl --> XCl2 + H2O + CO2

  a ... a (mol)

  XCO3 + 2HCl --> XCl2 + H2O + CO2

  b ... b (mol)

  --> a + b = 0,3

  --> a.(X+60) + b.(X+60) = 27,6

  aX + 60a + bX + 60b = 27,6

  (a+b)X + 60(a+b) = 27,6

  0,3X + 60.0,3 = 27,6

  => X = 32 g/mol => A + B = 64 g/mol.

  Vậy 2 kim loại thích hợp là Mg và Ca.

  bởi Đức Mạnh 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>