Nếu có 40g dung dịch NaOH 20% thì cần phải dùng hết bao nhiêu gam H2SO4 10%.

bởi Bo Bo 29/04/2019

Trung hòa dung dịch NaOH bằng dung dịch HCl.

a) Viết PTHH.

b) Nếu có 40g dung dịch NaOH 20% thì cần phải dùng hết bao nhiêu gam H2SO4 10%.

Câu trả lời (1)

 • a) \(NaOH+HCl\rightarrow NaCl+H_2O\)

  b) \(m_{NaOH}=40.20\%=8g\Rightarrow n_{NaOH}=\dfrac{8}{40}=0,2mol\)

  \(2NaOH\left(0,2\right)+H_2SO_4\left(0,1\right)\rightarrow Na_2SO_4+2H_2O\)

  \(m_{H_2SO_4}=0,1.98=9,8g\Rightarrow m_{ddH_2SO_4}=\dfrac{100.9,8}{10}=98g\)

  bởi le Van Suong 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan