Tính giá trị tối thiểu của V

bởi Lan Anh 13/05/2019

Dẫn V lít khí CO2 vào 250ml dd Ba(OH)2 0,6M thu được 15,76g kết tủa. Tính giá trị tối thiểu của V

Câu trả lời (1)

 • nBa(OH)2 =0,15
  nBaCO3 =0,08
  TH1. Xảy ra 1 phản ứng
  CO2 + Ba(OH)2 --> BaCO3 + H2O
  nCO2 = nBaCO3 =0,08
  V = 0,08.22,4=1,792 lít
  TH2. Xảy ra 2 phản ứng

  CO2 + Ba(OH)2 --> BaCO3 + H2O
  . 0,15. . . . 0,15. . . . . . . 0,15
  BaCO3 + CO2 + H2O ---> Ba(HCO3)2
  0,15-0,08
  nCO2 = 0,15 + 0,07 =0,22
  V = 4,928 lít

  bởi Thùy nguyễn Linh 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan