Tính khối lượng hỗn hợp naOH và Cu(OH)2

bởi Mai Trang 13/05/2019

có a g hỗn hợp gồm naOH và Cu(OH)2. để dung hòa hoàn toàn hỗn hợp này người ra cần dùng 150ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác nhiệt phân hủy hoàn toàn hỗn hợp trên thì khối lượng hỗn hợp giảm 0.9g. tính a

Câu trả lời (1)

 • Gọi số mol NaOh là x, số mol Cu(OH)2 là y.

  Ta có: NaOH + HCl --> NaCl + H2O

  Cu(OH)2 + 2HCl ---> CuCl2 + 2H2O

  => nHCl = x + 2y = 0,15. (1)

  mặt khác: NaOH ---> nung ----> NaOH.

  Cu(OH)2 -----> nung ----> CuO + H2O

  => m hỗn hợp giảm = mH2O sinh ra = 0,9 = y.18 (2)

  bởi Tạ Thủy Anh 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan