AMBIENT

Tính khối lượng chất thừa sau phản ứng.

bởi Spider man 29/04/2019

Cho 0,5 lít dung dịch Ba(OH)2 2M tác dụng với 200ml dung dịch HCl 1,5M.

a) Tính khối lượng chất thừa sau phản ứng.

b) Tính nồng độ mol của các chất thu được.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • pthh: \(Ba\left(OH\right)_2+2HCl\rightarrow BaCl_2+2H_2O\)

  bđ_____1________0,3

  pư____0,15_______0,3_____0,15

  kt____0,85_______0_______0,15

  \(n_{Ba\left(OH\right)_2}=1mol;n_{HCl}=0,2.1,5=0,3mol\)

  C/m đc sau pư: Ba(OH)2 dư, HCl hết

  a) \(m_{Ba\left(OH\right)_2}=0,85.171=145,35g\)

  b) \(C_{MddBaCl_2}=\dfrac{0,15}{0,7}\approx0,214M\)

  \(C_{MddBa\left(OH\right)_2dư}=\dfrac{0,85}{0,7}=1,214M\)

  bởi Nguyễn Thương 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>