Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH đã dùng

bởi hoàng duy 29/04/2019

Cho 28.5 gam MgCl2 tác dụng với 300Ml dung dịch NaOH sau phản ứng thu được kết Tha lọc kết Tha đem nung ở nhiệt độ cao thu được chất rắn không tan

A viết PTHH

B tính nồng độ mol của dung dịch NaOH đã dùng

C tính khối lượng chất rắn thu được sau khi nung

Câu trả lời (1)

 • MgCl2 + 2NaOH -> Mg(OH)2 + 2NaCl (1)

  Mg(OH)2 -> MgO + H2O (2)

  nMgCl2=0,3(mol)

  Theo PTHH 1 ta có:

  nMg(OH)2=nMgCl2=0,3(mol)

  nNaOH=2nMgCl2=0,6(mol)

  CM dd NaOH=\(\dfrac{0,6}{0,3}=2M\)

  Theo PTHH 2 ta có:

  nMgO=nMg(OH)2=0,3(mol)

  mMgO=40.0,3=12(g)

  bởi Thủy Nguyễn Thị 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan