Tính C% của dung dịch B

bởi Nguyễn Vũ Khúc 29/04/2019

a)Để trung hoà dung dịch A có chứa 5,6g rOH cần dùng 200g dung dịch HCl 1,825% xác định CT của rOH

b)lấy 200g dung dịch A trên có nồng độ 8,4% tác dụng với 200g dung dịch Đồng(II)sunfat 16% thu được dung dịch B.Tính C% của dung dịch B.

Câu trả lời (1)

 • a) Theo đề bài ta có : nHCl = \(\dfrac{200.1,825}{100.36,5}=0,1\left(mol\right)\)

  Ta có PTHH :

  \(ROH+HCl->RCl+H2O\)

  0,1mol.....0,1mol

  => \(M_{ROH}=\dfrac{5,6}{0,1}=56\left(\dfrac{g}{mol}\right)=>M_R=56-17=39\left(\dfrac{g}{mol}\right)\)

  b) Theo đề bài ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}nKOH=\dfrac{200.8,4}{100.56}=0,3\left(mol\right)\\nCuSO4=\dfrac{200.16}{100.160}=0,2\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  Ta có PTHH :

  \(2KOH+C\text{uS}O4->K2SO4+Cu\left(OH\right)2\downarrow\)

  0,3mol.........0,15mol............0,15mol....0,15mol

  Theo PTHH : \(nKOH=\dfrac{0,3}{2}mol< nCuSO4=\dfrac{0,2}{1}mol=>nCuSO4\left(d\text{ư}\right)\) ( tính theo nKOH)

  Ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}C\%_{C\text{uS}O4\left(d\text{ư}\right)}=\dfrac{\left(0,2-0,15\right).160}{0,3.56+200-0,15.98}.100\%\approx3,96\%\\C\%_{K2SO4}=\dfrac{0,15.174}{0,3.56+200-0,15.98}.100\%\approx12,9\%\end{matrix}\right.\)

  bởi Phương Yên Nguyễn Thị 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan