YOMEDIA

Bài tập 6 trang 51 SGK Hóa học 9

Giải bài 6 tr 51 sách GK Hóa lớp 9

Ngâm một lá kẽm trong 20 gam dung dịch muối đồng sunfat 10% cho đến khi kẽm không tan được nữa. Tính khối lượng kẽm đã phản ứng với dung dịch trên và nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

MCuSO4 = 160

\[{n_{CuS{O_4}}} = \frac{{20 \times 10}}{{100 \times 160}} = 0,0125\;mol\]

Zn + CuSO→ ZnSO4 + Cu

nZn = 0,0125 mol

mZn = 0,0125.65 = 2,01 gam

\(C{\% _{ZnS{O_4}}} = \frac{{2,01 \times 100\% }}{{20}} = 10,05\;\% \)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 51 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • thuy linh

  Hòa tan 9,2g hỗn hợp gồm:Mg và MgO vào 200ml ddHCl vừa đủ. Sau phản ứng thu được 1,12 lít khí ở đktc

  a. Viết PTHH

  b. Tính thành phần phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp đầu.

  c. Tính khối lượng các muối thu được sau phản ứng

  d. Tính nồng độ mol của dung dịch HCl

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  Hòa tan hết 13,4g hỗn hợp ba kim loại Al, Fe, Mg vào dung dịch HCl dư, thấy thoát ra 11,2 lít khí H2 (đktc). Khối lượng muối thu được sau phản ứng là

  A. 48,9g.

  B. 49,8g.

  C. 89,4g.

  D. 84,9g.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  Tìm kim loại A

  bởi thu thủy 23/04/2019

  hòa tan hoàn toàn 7,56g 1 kim loại A chưa rõ hóa trị và dd hcl, thu được 9,408l khí cacbon ở đktc tìm kim loại A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  hỗn hợp A gồm 3 kim loại: Ba , Al, Mg ở dạng bột

  - Lấy a(g) A hòa tan bằng dd HCl vừa đủ tọa thành dd B và 9,184 lít H2(đktc)

  - Lấy 1,5a(g) A hòa tan vào nước dư thu đc 1,344 lít H2(đktc)

  - Lấy 0,5a(g) A hòa tan vào dd NaOH thu đc 3,472 lít H2(đktc)

  Tính a và phần trăm của kim loại trong hỗn hợp A?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Cho 20g hỗn hợp haikim loại đồng và kẽm vào dung dịch HCL dư người ta thu được 4,48 lít khí ở đktc.Hãy tính thành phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  Hòa tan hoàn toàn 5,4g một kim loại trog dung dịch Hcl vừa đủ. Sau phản ứng thu được 0,3 mol khí H2 (đktc). Xác định kim loại?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  Cho 0,2 mol CuO phản ứng vừa đu vs dd H2SO4 20% thu đc dd Y làm lạnh dd Y xuống 10 độ C.hỏi có mấy g CuSO4.5H2O tách ra.Biết độ tan ở 10 độ C là 17,4g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhi

  Cho kim loại A tác dụng với dung dịch AgNO3 dư .Lượng chất răn kết tủa thu được gấp 12 lần khối lượng kim loại A đem phản ứng .

  a, Xác định kim loại A

  b, Nếu cho A tác dụng với dd FeCl3 theo tỉ lệ mol 1:2 thì sau phản ứng hoàn toàn , khối lượng chất rắn thu được gấp bao nhiêu lần khối lượng A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  Dùng pphh để nhận biết các kim loại sau : Fe ,Cu, Pb

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Ngâm một lá Cu trong dd AgNO3. Sau một thời gian lấy lá Cu ra rửa nhẹ đem cân, thấy khôi lượng tăng 1,52g.Tính khối lượng đồng đã tham gia phản ứng và khối lượng bạc tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  Hỗn hợp A gồm 12g Cu và 10,2 g Al. Để tác dụng hết hỗn hợp A thì thể tích không khí cần dùng là? ( Biết O2 chiếm 1/5 thể tích không khí)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  1) Cho 7,8 gam hỗn hợp kim loại Al và Mg tác dụng với HCl thu được 8,96 lít H2 (ở đktc). Hỏi khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan ?

  2) Hỗn hợp gồm Al, Mg, Cu nặng 20g được hòa tan bằng axit HCl dư thoát ra 17,92 lít khí (đktc) và nhận được dung dịch A cùng 4,4 gam chất rắn B

  a) Viết pt.

  b) Tính % khối lượng mỗi kim loại.

  3) Khi hòa tan 6g hỗn hợp kim loại gồm Cu, Fe và Al trong axit HCl dư thì tạo thành 3,024 lít khí H2 ( đktc) vvà còn lại 1,86g kim loại không tan.

  a) Viết pt phản ứng hóa học xảy ra.

  b) Tính thành phần % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng

  Cho 0,7g bột kim loại có hóa trị II tác dụng hết dung dịch HCL, sinh ra 280ml khó hidro (đktc). Hãy xác định tên kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  1.Khi cho mẫu Na vào cốc đựng rượu etylic thì hiện tượng gì xảy ra
  A. Có bọt khí thoát ra, mẫu Na tan dần
  B. Kết tủa trắng, mẫu Na tan dần
  C. Dung dịch có màu xanh, mẫu Na tan dần
  D. Dung dịch mất màu, mẫu Na tan dần

  2. Chỉ dùng quỳ tím và Na có thể phân biệt được ba chất nào:
  A. HCl, CH3COOH, C2H5OH
  B. H2O, CH3COOH, C2H5OH
  C. H2O, NaOH, C2H5OH
  D. C6H6, CH3COOH, C2H5OH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  hỗn hợp X gồm Fe Cu Al chia thành 3 phần bằng nhau #phần 1 tác dụng với NaOH dư thu được dung dịch X1 và rắn Y1 và khi Z1

  #phần 2 tác dụng với H2SO4 dư thu được dung dịch x2 và rắn Y2 và khí Z2

  #phần 3 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch x3 và rắn Y3và khí Z3 Viết các phương trình xảy ra sau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  cho 6,9 gam 1 kim loại kiềm vào 200ml dung dịch HCL thu đc 3,36 lít H2(đktc) và dung dịch X. Cho dung dịch X vào 100ml dung dịch ALCL3 1M thì thu đc 5,46 gam kết tủa . Xác định kim loại kiềm và nồng độ mol/lít của dung dịch HCL

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  Cho 1 lượng kim loại M phản ứng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 phản ứng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 , sau phản ứngkhôi lượng chất rắn thu được gấp 3,555 lần khối lượng M đem dùng . Mặt khác , nếu dùng 0,02 mol kim loại M tác dụng với H2SO4 loãng dư thì thu được 0,672 lít khí ở đktc . Xác định kim loại M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  B1: phân biệt khí SO2 và CO2 bằng pphh.

  B2: Cho các khí ẩm sau đây :N2, O2, CO2 , SO2, NH3. Biết NH3 cos tchh của một bazơ tan. Khí ẩm nào có thể lm khô = :

  a) H2SO4 đặc b) CaO

  B2 : Khử hoàn toàn 4g hh CaO và PbO = khí CO ở nhiệt độ cao. Khí sinh ra sau pư được dẫn vào bình đựng Ca(OH)2 thu được 10g kết tủa. Tính khối lượng hh Cu và Pb thu được.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  Hoà tan hoàn toàn 6,4 g hỗn hợp Mg và MgO bằng 200 g dung dịch H2SO4 loãng, thu được 2,24 l khí H2 (đktc)

  a) Tính phần trăm theo khối lượng của Mg

  b) Tính nồng độ phần trăm dung dịch axit cần dùng

  c) Tính nồng độ phần trăm chất tan có trong dung dịch sau phản ứng

  * M.n giúp mik vs nha*

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ngọc trang

  Cho 16g hỗn hợp Mg,Fe vào dd HCl 2M vừa đủ thấy thoát ra 8,96l H2 đktc

  a) viết các PTPƯ xảy ra và tính C% m các kl trog hỗn hợp ban đầu

  b) tính Vdd HCl đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  cho19,6 gam một kim loại háo trị 2 phản ứng hoàn toàn với 140ml dd agno3, thu dduosc 75,6 gam ag
  hỏi:a xác định kl
  b.timsh Cm dd agno3
  c. tính Cm dd sau pư

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai
  Cho a g kim loại Cu tác dụng hết với axit H2SO4 đặc, nóng thu được V lít khí (đktc). Oxi hóa toàn bộ lượng khí sinh ra bằng O2 (giả sự hiệu suất là 100%) rồi cho sản phẩm thu được tác dụng với nước được 200 g dung dịch H2SO4 19,6%. Giá trị của a là:
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Tìm kim loại.

  bởi Thùy Trang 24/04/2019

  HÒa tan hoàn toàn 1,44g kim loại A có hóa trị II trong 250ml dd H2SO4 0,3M (loãng), dd thu được còn axit dư phải trung hoá bằng 60ml dd NaOH o,5M. Tìm kim loại.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  Nêu hiện tượng và viết PTHH:

  Cho Ba vào dd (NH4)2CO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA