YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.3 trang 7 SBT Hóa học 9

Bài tập 4.3 trang 7 SBT Hóa học 9

Cho những chất sau: đồng, các hợp chất của đồng và axit sunfuric. Hãy viết những phương trình hoá học điều chế đồng(II) sunfat từ những chất đã cho, cần ghi rõ các điều kiện của phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.3

Cu, các hợp chất của đồng là CuO, Cu(OH)2, các muối đồng là CuCO3 hoặc CuCl2, hoặc Cu(NO3)2, H2SO4. Viết các phương trình hoá học và ghi điều kiện của phản ứng.

Thí dụ:

- Cu + H2SO4 (đặc)

- CuO + H2SO4

- CuCO3 + H2SO4

- Cu(OH)2 + H2SO4

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.3 trang 7 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF