YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.4 trang 7 SBT Hóa học 9

Bài tập 4.4 trang 7 SBT Hóa học 9

Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong những chất rắn sau: CuO, BaCl2, Na2CO3. Hãy chọn một thuốc thử để có thể nhận biết được cả ba chất trên. Giải thích và viết phương trình hoá học.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.4

Chọn thuốc thử là dung dịch H2SO4

- Chất rắn tan trong dung dịch H2SO4 tạo thành dung dịch màu xanh lam là CuO.

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

                      xanh lam

- Chất rắn tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo nhiều bọt khí là Na2CO3.

Na2CO+ H2SO4 → Na2SO4 + CO2↑ + H2O

- Chất rắn tan trong dung dịch H2SO4 tạo kết tủa trắng là BaCl2

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓+ 2H2O

                           trắng

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.4 trang 7 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Anh Nguyễn

  cho 8 gam CuO t/Dung vừa đủ vs đ H2SO4 9,8%

  a. tính khối lượng đ H2SO4 9,8%

  b. tính nồng độ phần trăm của muối thu đc sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  hòa tan hỗn hợp gồm Al và Fe vào ddH2SO4 ( loãng , dư) thu đc ddX . Cho dd NaOH vào ddX thu đc kết tủa Y . Nung Y trong không khí d9e611n khối lượng không thay đổi , thu đc chất rắn Z . Viết các phản ứng xảy ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  1. Trung hòa 50ml HCl bằng 180ml NaOH 2M

  a) Tính CM của dung dịch HCl

  b) Tính CM dung dịch sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  Trung hòa 200g dd H2SO4 4, 9% bằng dd KOH 2M có khối lượng riêng là 1.12g/ml . Tính :

  a)Thể tích dd KOH cần dùng cho phản ứng trên ?

  b)Khối lượng muối tạo thành ? Khối lượng của dd KOH đã phản ứng?

  c)Nồng độ % của muối trong dd muối tạo thành?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam hợp chất hữu cơ B ( chỉ chứa C, H, O ). Dẫn toàn bộ hỗn hợp sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng dung dịch H2SO4 đặc, bình 2 dung dịch KOH dư thấy khối lương bình 1 tăng 5,4 gam bình 2 tăng 8,8 gam

  a. Tìm công thức phân tử của B, biết MB = 62

  b. Nếu thau đổi thứ tự các bình thì khối lượng các bình tăng bao nhiêu gam

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  a.Cho 6,72l khí CO2 (đktc) tác dụng với dung dịch chứa 7,4g Ca(OH)2. Tính khối lượng sản phẩm và khối lượng chất dư sau phản ứng.

  b. Biện luận các muối có thể xảy ra khi cho P2O5 tác dụng với dd NaOH
  ( Gợi ý các trường hợp T < 2 ; T = 2 ; 2<T<4 ; T = 4 ; 4 < T ; 4<T<6 ; T = 6 ; T > 6)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  1/ Cho dung dịch A gồm HCL và H2SO4 để trung hòa 50ml dung dịch A cần 200ml NaOH 0.2M .Sau phản ứng thu được 2.59g muối .Tính C% các chất dung dịch trong A

  2/Cho 307g dung dịch Na2CO3 tác dụng với 365g dung dịch HCl a% . Sau phản ứng thu được muối clorua có nồng độ 9 % .Tính a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  mọi người ơi giúp mình bài này với ạ
  Tính số mol của:
  a) 30g dung dịch H2SO4 4,9%
  b) 200ml HCL 0,5M
  c) 500 ml HNO3 32%(d=1.2g/mol)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá
  b)
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  Trộn V1 lít dd HCl 0,6M với V2 lít NaOH 0,4M thu được 0,6 lít dd A. Tính V1 , V2 biết 0,6 lít dd A có thể hòa tan hết 1,02 gam Al2O3. Coi sự pha trộn không làm thay đổi thể tích.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  cho 1,6 g đồng (II) oxit tác dụng với 100 g dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20%

  a) Viết PTHH

  b) Tính nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch sau khi pản ứng kết thúc

  GIẢI CHI TIẾT RẤT CHI TIẾT NHA CÁC BN!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Axit H2SO4 loãng phản ứng được với tất cả các chất nào sau đây:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  Hòa tan hoàn toàn 6,94g hh A gồm FexOy và Al trong 200ml đ H2SO4 0,9M9 (loãng) thu được 0,672 lít ở đktc khí H2. Biết lượng axit đã lấy dư 20% so với lượng cần thiết để phàn ứng. Xác định CTHH của FexOy, tính thành phần % khối lượng các chất trong A. Giả sử rằng, ngoài pư của các chất trong A với H2SO4, không còn pư nào khác.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  Tại sao dd H2SO4 ko tác dụng đc với : NaCl,KCl,MgCl ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Bánh Mì

  1 Kể tên các oxit td vs bazo

  2 kể tên các oxit td vs nước tạo ra axit

  3 0,05 mol sắt 2 oxit td vừa đủ vs bao nhiêu mol HCL

  4 cho 4,8g Mg td vs axit sunfuric. Tìm thể tích H ở đktc

  5 cho 12g hỗn hợp Mg và MgO td vs axit sunfunric loãng tạo ra 6,72 lít khí H. Tìm m mỗi chất trong hỗn hợp

  6 cho 2,24 lít khí CO2 td vs dung dịch bari hidroxit dư. Tìm khối lượng chất kết tủa thu dc sau phản ứng

  7 1oxit phốt pho có thành phần % của phốt pho bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit= 192dvC. Tìm công thức của oxit phốt pho

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  cho 20g CaSO3 tác dung vừa đủ với 200ml dung dịch HCl táo ra V lít khí

  a. Viết phương trình hóa học

  b. tính V

  c. tính nồng độ mol của HCl dùng

  d. tính khối lượng cưa CaCl2 tạo ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  Hòa tan hoàn toàn 2g hỗn hợp gồm Mg và MgO bằng HCl. Cho dung dịch thu được tác dụng với một lượng NaOH dư. Lọc lấy kết tủa rửa sạch rồi đem nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được 14g chất rắn.

  a/ Tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu đã dùng.

  b/ Tính thể tích dung dịch HCl 2M tối thiểu đã dùng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  cho 5,44g hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 phản ứng với H2SO4 thì thu được 7,6g hỗn hợp muối khan.

  a/ Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.
  b/ Tính khối lượng mỗi chất trong 2 muối tạo thành.
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng

  Cho m gam dd H2SO4 7% vào 104g dd Bacl2 10% ( tác dụng vừa đủ). Tính m và nồng độ % các chất trong dd thu được sau phản ứng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  hòa tan hết 20,88 g kim loại 1 oxit kim loại bằng dd h2so4 đặc nóng thu được dd X và 3.248 lít co2 ( sản phẩm duy nhất). xác định công thức hóa học của oxit

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

   

  Các bạn giúp mình với.

  I

  1. Định nghĩa, phân loại oxit, axit.
  2. Tính chất vật lí của CaO, SO2, HCl,H2SO4
  3. Phương pháp điều chế, sản xuất CaO, SO2, HCl, H2SO4
  4. Ứng dụng của  CaO, SO2, HCl, H2SO4
  5. Tính chất hóa học của CaO, SO2, HCl, H2SO( nêu hiện tượng xảy ra, làm sạch chất, số cặp chất phản ứng, dùng chất nào để phân biệt)

  II

  1.       Viết các PTHH thực hiện chuỗi phản ứng.

                   S ­-> SO2 -> SO3 -> H2SO4 -> muối sunfat

  2.       Nêu hiện tượng, viết PTHH xảy ra khi:

  a.       Cho mẩu vôi sống vào cốc nước có nhỏ sẵn vài giọt dd phenolphtalein

  b.      Cho mẩu vôi sống vào cốc nước có bỏ sẵn một mẩu giấy quỳ

  c.       Sục khí CO2 dd nước vôi trong dư

  d.      Sục khí SO2 dd nước vôi trong dư

  e.      Cho mẩu giấy quỳ tím ẩm vào bình đựng khí SO2

  f.        Cho mẩu giấy kim loại Kẽm vào ống nghiệm đựng dd HCl

  g.       Cho mẩu giấy kim loại Kẽm vào ống nghiệm đựng dd H2SO4

  h.      Nhỏ dd HCl dư vào ống nghiệm đựng bột CuO

  i.         Nhỏ dd H2SO4 dư vào ống nghiệm đựng bột CuO

  j.        Nhỏ dd HCl dư vào ống nghiệm đựng bột FeO

  k.       Nhỏ dd H2SO4 dư vào ống nghiệm đựng bột FeO

  l.         Nhỏ dd HCl dư vào ống nghiệm đựng bột Fe2O3

  m.    Nhỏ dd H2SO4 dư vào ống nghiệm đựng bột Fe2O3

  III

  1.Cho 5,4g bột Al vào 200ml dd H2SO4 2M (D=1,2g/ml). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có V lít khí thoát ra ở đtc và thu được dd A.

  a. Viết PTHH xảy ra.

  b. Xác định giá trị V

  c. Xác định nồng độ C% các chất có trong dd A.

   2. Cho 8g bột Al vào 200ml dd H2SO4 1,5M (D=1,2g/ml). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có V lít khí thoát ra ở đtc và thu được dd A.

  a. Viết PTHH xảy ra.

  b. Xác định giá trị V

  c. Xác định nồng độ C% các chất có trong dd A.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

    Đốt m gam bột sắt trong khí oxi thu được 7,36 gam chất rắn X gồm: Fe; FeO; Fe3O4; Fe2O3. Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X cần vừa hết 120 ml dung dịch H2SO4 1M ( loãng), tạo thành 0,224 l H2 ở đktc.
  A.Viết phương trình hoá học xảy ra.
  B. Tính m?

  Cho Fe = 56, O = 16, Ca = 40, S = 32, C = 12, H = 1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF