YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.2 trang 6 SBT Hóa học 9

Bài tập 4.2 trang 6 SBT Hóa học 9

Cần phải điều chế một lượng muối đồng sunfat. Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric ?

a) Axit sunfuric tác dụng với đồng(II) oxit.

b) Axit sunfuric đặc tác dụng với đồng kim loại.

Viết các phương trình hoá học và giải thích.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.2

a) H2SO+ CuO → CuSO4 + H2O (1)

b) 2H2SO(đặc) + Cu → CuSO+ SO+ 2H2O (2)

- Muốn điều chế n mol CuSO4 trong phản ứng (1) ta cần dùng n mol H2SO4

- Muốn điều chế n mol CuSOtrong phản ứng (2) ta cần dùng 2n mol H2SO4 đặc

Do đó phương pháp điều chế CuSObằng phản ứng của H2SO4 với CuO sẽ tiết kiệm được H2SO4

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.2 trang 6 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF