ON
ADMICRO
VIDEO

Tính nồng độ mol chất có trong dd sau pứ trung hòa

1. Cho 15.5g Na2O tác dụng với H2O, thu đc 0.5l dd Bazo
a/ Viết pthh, tính CM của dd Bazo
b/ Tính V H2SO4 20%, có D=1.14g/ml cần dùng để trung hòa dd Bazo trên.

c) Tính nồng độ mol chất có trong dd sau pứ trung hòa

2. Khử hoàn toàn 4g hỗn hợp hai oxit là CuO và PbO bằng khí CO ở nhiệt độ cao> Khí sinh ra sau phản ứng đc dẫn vào bình đựng dd Ca(OH)2 thu đc 10g kết tủa. Tính m hỗn hợp Cu và Pb thu đc.

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • nbaco3=\(\dfrac{m}{M}=\dfrac{10}{100}=0,1\left(mol\right)\)

  gọi x, y lần lượt là số mol của CuO và PbO

  pthh: CuO + CO \(\rightarrow\) Cu + CO2

  x . ..... ...... . ........ ............x

  PbO + CO \(\rightarrow\) Pb + CO2

  y ...... ...... ....... ........y

  CO2 + Ca(OH)2 \(\rightarrow\) CaCO3 + H2O

  Theo pthh: nCO2=nCaCO3=0,1(mol)

  Theo đề bài: m2 oxit=4(g)

  \(\Leftrightarrow80x+223y=4\)

  và nCO2=0,1(mol)

  \(\Leftrightarrow\) x + y = 0,1

  Ta có hệ pt:

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}80x+223y=4\\x+y=0,1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,12797\left(mol\right)\\y=-0,02797\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  Sai đề rồi

    bởi trần trung hiếu 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1