Tính C% dung dịch Y

bởi hà trang 02/06/2019

Có một loại oleum X trong đó SO3 chiếm 71% theo khối lượng. Lấy 8.45 X gam hòa tan vào 20 gam dung dịch H2SO4 10% được dung dịch Y

a) Xác định công thức ở trên

b) Tính C% dung dịch Y

làm với nha mau lên mình tick cho chi tới 3 giờ 30

Câu trả lời (1)

 • Gọi oleum X : H2SO4.nSO3

  SO3 chiếm 71% theo khối lượng

  \(\Rightarrow\) %SO3 = 80n/80n+98 = 71/100 = 0,71

  \(\Leftrightarrow\) 80n = 0,71(80n+98)

  \(\Leftrightarrow\) 23,2n = 69,58 \(\Leftrightarrow\) n = 3

  Vậy công thức oleum là H2SO4.3SO3

  _ Lấy 8,45 g X vào 20 g dd H2SO4 10%

  \(\Rightarrow\) n X = 8,45/338 = 0,025 = n H2SO4 ( trong X )

  \(\Rightarrow\) m H2SO4 = 0,025 . 98 = 2,45 g

  \(\Rightarrow\) n SO3 = \(\dfrac{3.8,45}{338}\)= 0,075 mol

  m ct(H2SO4 10%) = \(\dfrac{20.10}{100}\) = 2 g

  _ SO3 trong X sẽ tác dụng với dd H2SO4 :

  SO3 + H2O \(\rightarrow\) H2SO4

  0,075..............0,075 (mol)

  \(\Rightarrow\) m H2SO4(từ SO3) = 0,075 . 98 = 7,35 g

  \(\Rightarrow\) m H2SO4(tạo thành) = 2 + 7,35 + 2,45 = 11,8 g

  _ m dd sau pứ = 8,45 + 20 = 28,45 g

  C% dd Y = \(\dfrac{11,8}{28,45}\).100% = 41,5%

  bởi nguyen huy bang 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan