AMBIENT

Xác định nồng độ mol của mỗi axit trc khi trộn

bởi Lê Gia Bảo 02/06/2019

trộn 10ml dd H2SO4 vs 10ml dd HCl rồi chia dd thu đc thành 2 phần bằng nhau

phần 1 cho tác dụng vs dd BaCl2 dư đc 6,99g kết tủa

phần 2 cho tác dụng vs Na2CO3 dư tạo ra 896ml khí ở đktc

xác định nồng độ mol của mỗi axit trc khi trộn

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Phần 1 :

  PTHH

  H2SO4 + BaCl2 - > BaSO4\(\downarrow\) + 2HCl

  Ta có : n(kt) = nBaSO4 = \(\dfrac{6,99}{233}=0,03\left(mol\right)\)

  => nH2SO4=0,03(mol)

  Phần 2 : Ta có : nCo2 = \(\dfrac{896}{22,4.1000}=0,04\left(mol\right)\)

  Vì P1 = p2 nên nH2SO4(p2) = 0,03 (mol)

  PTHH :

  H2SO4 + Na2CO3 - > Na2SO4 + CO2\(\uparrow\) + H2O

  0,03mol...............................................0,03mol

  2HCl + Na2CO3 - > 2NaCl + CO2\(\uparrow\) + H2O

  Ta có : nCO2 = nCO2(pư với H2SO4) + nCO2(pư với HCl)

  => nCO(pư với HCL) = 0,04 - 0,03 = 0,01(mol) => nHCl = 0,02 (mol)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}CMH2SO4=\dfrac{0,03.2}{0,01}=6\left(M\right)\\CMHCl=\dfrac{0,02.2}{0,01}=4\left(M\right)\end{matrix}\right.\)

  bởi nguyen nga nga 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>