YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 4 Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 9 Bài 4 Một số axit quan trọng giúp các em học sinh ghi nhớ Các nguyên liệu, công đoạn sản xuất H2SO4 trong công nghiệp, những phản ứng xảy ra. Vận dụng những t/chất của axit HCl, H2SO4  trong việc giải các bài tập định tính và định lượng.

ATNETWORK

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON