YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.6 trang 7 SBT Hóa học 9

Bài tập 4.6 trang 7 SBT Hóa học 9

Cho một lượng bột sắt dư vào 50 ml dung dịch axit sunfuric. Phản ứng xong, thu được 3,36 lít khí hiđro (đktc).

a) Viết phương trình hoá học.

b) Tính khối lượng sắt đã tham gia phản ứng.

c) Tính nồng độ moi của dung dịch axit sunfuric đã dùng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.6

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa Fe với dung dịch H2SO4 loãng.

Fe + H2SO4 → FeSO+ H2

b) Tìm số mol Fe tham gia phản ứng :

nFe = nH = 0,15 mol, suy ra mFe = 8,4 gam.

c) Tìm số mol H2SO4 có trong dung dịch :

nH2SO4 = nH2 = 0,15 mol, tính ra CM(H2SO4) = 3M.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.6 trang 7 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF