YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.8 trang 7 SBT Hóa học 9

Bài tập 4.8 trang 7 SBT Hóa học 9

Cho dung dịch HCl 0,5M tác dụng vừa đủ với 21,6 gam hỗn hợp A gồm Fe, FeO, FeCO3. Thấy thoát ra một hỗn hợp khí có tỉ khối đối với H2 là 15 và tạo ra 31,75 gam muối clorua.

a) Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng.

b) Tính % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.8

Phương trình hóa học:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

FeCO3 + 2HCl → FeCl2 + H2O + CO2

a) Tính thể tích dung dịch HCl:

nHCl = 2nFeCl2 = 2.31,75/127 = 0,5 mol

VHCl = 0,5 : 0,5 = 1 lít

b) Tính % khối lượng: Gọi số mol Fe, FeO, FeCO3 trong hỗn hợp là x, y, z ⇒ x + y + z = 0,25

Theo phương trình hóa học: Số mol H2 , CO2 là x, z

→ Mtb = (2x + 44z) : (x + z) = 15.2 → z = 2x

Mặt khác: 56x + 72y + 116z = 21,6

Giải ra ta có:

x = 0,05 → %Fe = 12,95%

y = 0,1 → %mFeO = 33,33%

z = 0,1 → %mFeCO3 = 100% - 12,95% - 33,33% = 53,72%

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.8 trang 7 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF