YOMEDIA
IN_IMAGE

Hãy viết các pthh xảy ra khi cho các chất trên lần lượt tác dụng với H2so4 loãng

cho các chất sau: Mg KOH K2CO3 Cu Fe3O4 ZnO C hãy viết các pthh xảy ra khi cho các chất trên lần lược tác dụng với H2SO4loãng H2SO4đặc,nóng

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • * H2SO4 loãng

  Mg + H2SO4 => MgSO4 + H2 ↑

  2KOH + H2SO4 => K2SO4 + 2H2O

  K2CO3 + H2SO4 => K2SO4 + H2O + CO2 ↑

  Cu + H2SO4 => không phản ứng

  Fe3O4 + 4H2SO4 => FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

  ZnO + H2SO4 => ZnSO4 + H2O

  C + H2SO4 => không phản ứng

  * H2SO4 đặc,nóng

  Mg + 2H2SO4 đặc,nóng => MgSO4 + 2H2O + SO2 ↑

  KOH + H2SO4 đặc,nóng => không phản ứng

  K2CO3 + H2SO4 đặc,nóng => không phản ứng

  Cu + 2H2SO4 đặc,nóng => CuSO4 + 2H2O + SO2 ↑

  ZnO + H2SO4 đặc,nóng => không phản ứng
  Fe3O4 + H2SO4 đặc,nóng => không phản ứng

  C + 2H2SO4 đặc,nóng => H2O + 2CO2 ↑ + 2SO2 ↑

    bởi Trần Hồng QUân 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON