Mg + H2SO4 đặc , nóng tạo được sản phẩm gì?

bởi Hy Vũ 29/05/2019

Mg + H2SO4 đặc , nóng ------> ?

Câu trả lời (1)

 • Khi Mg td với H2SO4 đặc, nóng thì có thể tạo nhiều sản phẩm khử như SO2, S hoặc H2S.

  Mg + 2H2SO4 đặc, nóng → MgSO4 + 3SO2↑ + 2H2O

  3Mg + 4H2SO4 đặc, nóng → 3MgSO4 + S↓ + 4H2O

  4Mg + 5H2SO4 đặc, nóng → 4MgSO4 + H2S\(\uparrow\) + 4H2O

  bởi Nguyễn Thị Kim Nguyệt 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan