YOMEDIA

Tính C% của A

Đem 33.8gam H2SO4.3SO3 hòa tan vào 800ml dd H2SO4(d=1.25g/ml) 19.6% thu được dd A . Tính C% của A

helps •ω• ​

  bởi Nguyễn Vũ Khúc 03/06/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • PTHH : H2SO4.3SO3 + 3H2O-> 4H2SO4

  -nH2SO4.3SO3=33,8/338=0,1 ; m của ddH2SO4=800*1,25=1000

  =>nH2SO4=(1000*19,6)/(100*98)=2

  -Theo pt: nH2SO4= 4*nH2SO4.3SO3=4*0,1=0,4

  =>nH2SO4 trong dd A=0,4+2=2,4=> mH2SO4 ddA=2,4*98=235,2

  -m ddA=33,8+ 1000=1033,8

  =>C% ddA=(235,2/1033.8)*100= 22,75%

    bởi Lệ Vũ Tử 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA