ADMICRO
UREKA

Tính C% của A

Đem 33.8gam H2SO4.3SO3 hòa tan vào 800ml dd H2SO4(d=1.25g/ml) 19.6% thu được dd A . Tính C% của A

helps •ω• ​

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • PTHH : H2SO4.3SO3 + 3H2O-> 4H2SO4

  -nH2SO4.3SO3=33,8/338=0,1 ; m của ddH2SO4=800*1,25=1000

  =>nH2SO4=(1000*19,6)/(100*98)=2

  -Theo pt: nH2SO4= 4*nH2SO4.3SO3=4*0,1=0,4

  =>nH2SO4 trong dd A=0,4+2=2,4=> mH2SO4 ddA=2,4*98=235,2

  -m ddA=33,8+ 1000=1033,8

  =>C% ddA=(235,2/1033.8)*100= 22,75%

    bởi Lệ Vũ Tử 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF