Tính C% của A

bởi Nguyễn Vũ Khúc 03/06/2019

Đem 33.8gam H2SO4.3SO3 hòa tan vào 800ml dd H2SO4(d=1.25g/ml) 19.6% thu được dd A . Tính C% của A

helps •ω• ​

Câu trả lời (1)

 • PTHH : H2SO4.3SO3 + 3H2O-> 4H2SO4

  -nH2SO4.3SO3=33,8/338=0,1 ; m của ddH2SO4=800*1,25=1000

  =>nH2SO4=(1000*19,6)/(100*98)=2

  -Theo pt: nH2SO4= 4*nH2SO4.3SO3=4*0,1=0,4

  =>nH2SO4 trong dd A=0,4+2=2,4=> mH2SO4 ddA=2,4*98=235,2

  -m ddA=33,8+ 1000=1033,8

  =>C% ddA=(235,2/1033.8)*100= 22,75%

  bởi Lệ Vũ Tử 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan