AMBIENT

Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit clohidric

bởi Lê Viết Khánh 03/06/2019

Cho 16 gam đồng (II) oxit CuO phản ứng vửa đủ với 400 gam dung dịch axit sunfuric H2SO4 thu được dung dịch A

a)Viết pthh xảy ra

b)Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit clohidric

c)Tính nồng độ phần trăm muối reong dung dịch sau phản ứng

d)Cho dd A tác dụng hoàn toàn với BaCl2 thu được m kết tủa B .Tính m

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) PTHH: CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O (1)

  b) \(n_{CuO}=\dfrac{16}{80}=0,2\left(mol\right)\)

  Theo PT1: \(n_{H_2SO_4}=n_{CuO}=0,2\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{H_2SO_4}=0,2\times98=19,6\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow C\%_{ddH_2SO_4}=\dfrac{19,6}{400}\times100\%=4,9\%\)

  c) Theo PT1: \(n_{CuSO_4}=n_{CuO}=0,2\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{CuSO_4}=0,2\times160=32\left(g\right)\)

  \(\Sigma m_{dd}=16+400=416\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow C\%_{ddCuSO_4}=\dfrac{32}{416}\times100\%=7,69\%\)

  d) CuSO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + CuCl2 (2)

  Theo PT2: \(n_{BaSO_4}=n_{CuSO_4}=0,2\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{BaSO_4}=0,2\times233=46,6\left(g\right)\)

  Vậy m=46,6

  bởi Phạm Đức Thắng 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>