AMBIENT

Tính C% các chất trong dd trong phản ứng

bởi Dương Quá 03/06/2019

1 - Tính C% các chất trong dd trog phản ứng sau: Trộn 300g dung dịch HCl 7,3% với 200g dd NaOH 4%.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Khối lượng chất tan HCl là: 300 . 7,3% = 21,9 gam

  Khối lượng chất tan NaOH là: 200.4% = 8 gam

  PTHH: HCl + NaOH → NaCl + H2O

  Số mol của HCl là: 21,9 : 36,5 = 0,6 mol

  Số mol của NaOH là: 8 : 40 = 0,2 mol

  So sánh : 0,2 < 0,6

  => HCl dư. Tính theo NaOH

  Số mol của NaCl tính theo pt là: 0,2 mol

  Khối lượng NaCl là: 0,2 . 59,5 = 11,9 gam

  Khối lượng dung dịch sau phản ứng là: 300 + 200 = 500 gam

  C% NaCl trong dung dịch sau phản ứng là:

  (11,9 : 500) . 100% = 2,38%

  bởi Phạm Kim Anhh 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>