ON
ADMICRO
VIDEO

Tính C% các chất trong dd trong phản ứng

1 - Tính C% các chất trong dd trog phản ứng sau: Trộn 300g dung dịch HCl 7,3% với 200g dd NaOH 4%.

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Khối lượng chất tan HCl là: 300 . 7,3% = 21,9 gam

  Khối lượng chất tan NaOH là: 200.4% = 8 gam

  PTHH: HCl + NaOH → NaCl + H2O

  Số mol của HCl là: 21,9 : 36,5 = 0,6 mol

  Số mol của NaOH là: 8 : 40 = 0,2 mol

  So sánh : 0,2 < 0,6

  => HCl dư. Tính theo NaOH

  Số mol của NaCl tính theo pt là: 0,2 mol

  Khối lượng NaCl là: 0,2 . 59,5 = 11,9 gam

  Khối lượng dung dịch sau phản ứng là: 300 + 200 = 500 gam

  C% NaCl trong dung dịch sau phản ứng là:

  (11,9 : 500) . 100% = 2,38%

    bởi Phạm Kim Anhh 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1