AMBIENT

Tính C% dung dịch sau phản ứng

bởi bach dang 03/06/2019

cho 11 g dung dich \(H_2SO_420\%\) tac dung voi 400g dung dich Ba\(Cl_25,2\%\)
tinh Ba\(SO_4\)?

tinh C% dung dich sau PU khong ke ket tua

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(n_{H_2SO_4}=\dfrac{11.20\%}{98}=0,02\left(mol\right)\)

  \(n_{BaCl_2}=\dfrac{400.5,2\%}{208}=0,1\left(mol\right)\)

  \(H_2SO_4+BaCl_2\rightarrow BaSO_4+2HCl\)

  0,02mol 0,1mol -----> 0,02 ---> 0,04

  Lập tỉ số: \(n_{H_2SO_4}:n_{BaCl_2}=0,02< 0,1\)

  => H2SO4 hết, BaCl2

  \(n_{BaCl_2\left(dư\right)}=0,1-0,02=0,08\left(mol\right)\)

  \(m_{BaSO_4}=0,02.233=4,66\left(g\right)\)

  \(C\%_{BaCl_2\left(dư\right)}=\dfrac{0,08.208.100}{400}=4,16\%\)

  \(C\%_{HCl}=\dfrac{0,04.36,5.100}{11+400-4,66}=0,36\%\)

  bởi Phạm Lỉnh 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>