ON
ADMICRO
VIDEO

Tính nồng độ % của dung dịch A và dung dịch B

Có 2 dung dịch H2SO4 là a và b

Nếu 2 dung dịch A và B được trộn lẫn theo tỉ lện khối lượng 7:3 thì thu được dung dịch C có nồng độ 29%. tính nồng độ % của dung dịch A và dung dịch B. biết rằng nồng độ dung dịch B bằng 2,5 lần nồng độ dung dịch A.

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Ta có sơ đồ đường chéo:

  m ddA m ddB C% A C% B 29% C% A - 29% 29% - C% B

  \(\Rightarrow\dfrac{m_{ddA}}{m_{ddB}}=\dfrac{29\%-C\%B}{C\%A-29\%}\)

  \(\dfrac{m_{ddA}}{m_{ddB}}=\dfrac{7}{3}\left(gt\right)\) nên \(\dfrac{29\%-C\%B}{C\%A-29\%}=\dfrac{7}{3}\left(1\right)\)

  Lại có: \(C\%B=2,5.C\%A\left(gt\right)\left(2\right)\)

  Thế (2) vào (1) ta được:

  \(\dfrac{29\%-2,5.C\%A}{C\%A-29\%}=\dfrac{7}{3}\) \(\Leftrightarrow3\left(29\%-2,5.C\%A\right)=7\left(C\%A-29\%\right)\)

  \(\Leftrightarrow87\%-7,5.C\%A=7.C\%A-203\%\)

  \(\Leftrightarrow-7,5.C\%A-7.C\%A=-203\%-87\%\)

  \(\Leftrightarrow-14,5.C\%A=-290\)

  \(\Leftrightarrow C\%A=20\%\)

  Do đó: \(C\%B=2,5.C\%A=2,5.20\%=50\%\)

  Vậy nồng độ phần trăm của dung dịch A và dung dịch B lần lượt là 20% và 50%.

    bởi trịnh thị dung 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1