ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4.5 trang 7 SBT Hóa học 9

Bài tập 4.5 trang 7 SBT Hóa học 9

Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu là: HCl, H2SO4, NaCl, Na2SO4. Hãy nhận biết dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hoá học. Viết các phương trình hoá học.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.5

 
 

- Dùng quỳ tím nhận biết được HCl, H2SO4 (nhóm I) và NaCl, Na2SO4 (nhóm II).

- Phân biệt hai axit trong nhóm I bằng muối bari như BaCl2, Ba(NO3)2 hoặc bằng Ba(OH)2 → xuất hiện kết tủa trắng thì chất đó là H2SO­4

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓+ 2H2O

- Phân biệt hai muối trong nhóm II cũng dùng hợp chất của bari như đã nói ở trên → xuất hiện kết tủa trắng thì chất đó là H2SO­4

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓+ 2NaCl

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.5 trang 7 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1