AMBIENT

Tính thể tích dd axit đã dùng

bởi Hy Vũ 03/06/2019

Hòa tan 8,9 gam hỗn hợp Mg, Zn vào lượng vừa đủ dd \(H_2SO_4\) 0,2M thu được dd A và 4,48 lít khí \(H_2\) ở đktc

a) Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại

b) Tính thể tích dd axit đã dùng?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Gọi x,y lần lượt là số mol của Mg và Zn

  Ta có : 24x + 65y = 8,9(1)

  PTHH :

  \(Mg+H2SO4->MgSO4+H2\uparrow\)

  xmol..........xmol............................xmol

  \(Zn+H2SO4->ZnSO4+H2\uparrow\)

  ymol.....ymol................................ymol

  Ta có : nH2 = x + y = 4,48/22,4 (2)

  Giải (1) và (2) ra ta được : x = y = 0,1

  a) thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại là :

  \(\left\{{}\begin{matrix}\%mMg=\dfrac{0,1.24}{8,9}.100\%\approx27\%\\\%mZn=100\%-27\%=73\%\end{matrix}\right.\)

  b) thể tích dd axit đã dùng là : VddH2SO4 = \(\dfrac{0,2}{0,2}=1\left(l\right)\)

  bởi Nguyễn Ngọc 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>