ON
ADMICRO
VIDEO

Tính thể tích dd axit đã dùng

Hòa tan 8,9 gam hỗn hợp Mg, Zn vào lượng vừa đủ dd \(H_2SO_4\) 0,2M thu được dd A và 4,48 lít khí \(H_2\) ở đktc

a) Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại

b) Tính thể tích dd axit đã dùng?

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi x,y lần lượt là số mol của Mg và Zn

  Ta có : 24x + 65y = 8,9(1)

  PTHH :

  \(Mg+H2SO4->MgSO4+H2\uparrow\)

  xmol..........xmol............................xmol

  \(Zn+H2SO4->ZnSO4+H2\uparrow\)

  ymol.....ymol................................ymol

  Ta có : nH2 = x + y = 4,48/22,4 (2)

  Giải (1) và (2) ra ta được : x = y = 0,1

  a) thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại là :

  \(\left\{{}\begin{matrix}\%mMg=\dfrac{0,1.24}{8,9}.100\%\approx27\%\\\%mZn=100\%-27\%=73\%\end{matrix}\right.\)

  b) thể tích dd axit đã dùng là : VddH2SO4 = \(\dfrac{0,2}{0,2}=1\left(l\right)\)

    bởi Nguyễn Ngọc 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1