ADMICRO
UREKA

Tính khối lượng H2SO4 điều chế được

Dùng 150 gam quặng pirit chưá 20% chất trơ điều chế H2SO4 . Đem toàn bộ lượng axit điều chế được hòa tan vừa đủ m gam Fe2O3 . Tất cả phản ứng xảy ra hoàn toàn , hãy

a. Tính khối lượng H2SO4 điều chế được ?

b. Tính m ?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • vì trong quặng pirit chứa 20% chất trơ nên FeS2 chiếm 80% trong quặng pirit nên ta có:

  m FeS2 = \(\dfrac{150\cdot80}{100}=120\left(g\right)\)

  PTHH

  4FeS2 + 11O2 -to-> 2Fe2O3 + 8SO2

  2SO2 + O2 -to- V2O5 -> 2SO3

  SO3 + H2O -> H2SO4

  Từ ba phương trình hóa học trên ta có chuỗi phản ứng:

  FeS2 -> 2 SO2 -> 2 SO2 -> 2 H2SO4

  1mol ->2 mol ->2 mol ->2mol

  120g------------------------>196g

  120g------------------------->196g

  vậy điều chế được 196 g H2SO4

  n H2SO4 = \(\dfrac{m}{M}=\dfrac{196}{98}=2\left(mol\right)\)

  Fe2O3 + 3H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 3H2O

  1 mol---3mol---------1mol-----------3mol

  2/3 mol <-2mol

  mFe2O3 = n*M = \(\dfrac{2}{3}\cdot160\approx106,7\left(g\right)\)

    bởi Nguyễn Hoàng 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF