YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 51 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 tr 51 sách GK Hóa lớp 9

Kim loại có những tính chất hóa học nào? Lấy ví dụ và viết các phương trình hóa học minh họa với kim loại Magie?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Kim loại có những tính chất hóa học chung:

1. Phản ứng của kim loại với phi kim

2Mg + O2 → 2MgO

Mg + Cl2 → MgCl2

2. Phản ứng của kim loại với dung dịch axit

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Mg + H2SO4loãng → MgSO+ H2

3. Phản ứng của kim loại với dung dịch muối

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 51 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON