AMBIENT
UREKA

Viết PTHH theo sơ đồ phản ứng sau đây (ghi rõ điều kiện nếu có)

a, \(.......... + .......... \overset{t_{o}}{\rightarrow}  MgO\)

b, \(.......... + ........... \overset{t_{o}}{\rightarrow}  FeS\)

c, \(Al + HCl \rightarrow .......... + ..........\)

d, \(.......... + .......... \rightarrow FeSO_{4} + Cu\)

e, \(K + H_{2}O \rightarrow  .......... + ..........\)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a, \(2Mg + O_{2} \overset{t_{o}}{\rightarrow}  2MgO\)

  b, \(Fe + S \overset{t_{o}}{\rightarrow}  FeS\)

  c, \(2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_{3} + 3H_{2}\)

  d, \(Fe + CuSO_{4} \rightarrow FeSO_{4} + Cu\)

  e, \(2K + 2H_{2}O \rightarrow  2KOH + H_{2}\)

    bởi Hương Lan 06/05/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF