YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 51 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 tr 51 sách GK Hóa lớp 9

Hãy hoàn thành các phương trình hóa học sau đây:

a) ... + HCl → MgCl2 + H2

b) ... + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag

c) ... + ... → ZnO

d) ... + Cl2 → HgCl2

e) ... + S → K2S.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 2

Phương trình hóa học được hoàn thành như sau:

a) Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

b) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

c) 2Zn + O2 → 2ZnO

d) Hg + Cl2 → HgCl2

e) 2K + S → K2S.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 51 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON