AMBIENT

Bài tập 2 trang 51 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 tr 51 sách GK Hóa lớp 9

Hãy hoàn thành các phương trình hóa học sau đây:

a) ... + HCl → MgCl2 + H2

b) ... + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag

c) ... + ... → ZnO

d) ... + Cl2 → HgCl2

e) ... + S → K2S.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Phương trình hóa học được hoàn thành như sau:

a) Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

b) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

c) 2Zn + O2 → 2ZnO

d) Hg + Cl2 → HgCl2

e) 2K + S → K2S.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 51 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Dell dell

  Hòa tan 16 g sắt (III) oxit vào 400 g dd HCl 7,3%. Tính nồng độ của chất tan trong dung dịch sau phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  Cho 24g Fe2O3 tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ rồi cho dung dịch sau phản ứng bay hơi hết dưới áp suất thấp thì thu được 84g muối ngậm nước. Xác định công thức muối.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  Ai giúp mink giải vs
  Cho 7,5g hỗn hợp x gồm 2 kim loại AL và Mg vào 120g dung dịch HCL C% ,Sau phản ứng thu được 7,84 L khí ở (Đktc) và dung dịch y. Cạn khô y được m(g) moi khan
  a) Tính m
  b) Tính %m Al và %m Mg trong x
  c) Tính C% ,biết HCL dư 20% do với lượng cần dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Cần dùng bao nhiêu gam kim loại Na cho vào 240 ml dd NaOH 10% (D=1,1 g/mol) để thu được dd NaOH 30%.

  #Thanks

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Chia 7,22g hỗn hợp A gồm Fe và R (R là kim loại có hóa trị không đổi) thành 2 phần bằng nhau:
  - Phần 1: Phản ứng với dung dịch HCl dư, thu được 2,128 lít H2 (đktc).
  - Phần 2: Phản ứng với HNO3, thu được 1,792 lít NO (đktc).
  a) Xác định kim loại R.
  b) Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser

  Tính khối lượng MnO2 cần dùng để điều chế được lượng Cl2 phản ứng vừa đủ với 5,6 gam sắt

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Xác định M

  bởi Nguyễn Hiền 14/04/2019

  Bài 1. hòa tan 8,3 g Al, Fe vào 200g dd HCl 14,6% thu được dd X và 5,6l khí . tính C% các chất trong dd X

  Bài 2. hòa tan 1 kim loại M hóa trị 2 trong 200g dd HCl 7,3% được dd muối có nồng độ 11,96%. Xác định M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  Hoà tan hoàn toàn 10,05g hỗn hợp gồm Al và Mg với mg dung dịch H2SO4 loãng 23,52% (biết lấy dư 20% so với lượng cần lấy), thu được dung dịch A và 10,64 lít khí thoát ra ( đkc)
  a.Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.
  b.Tính nồng độ % các chất trong dung dịch A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  Cho 6,05g hỗn hợp Mg và Fe tác dụng vừa đủ với mg dd HCl 20%.Cô cạn dd sau phản ứng thu được 13,25g muối khan. Tính thể tích khí thoát ra và mg?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Để m gam bột sắt nguyên chất trog không khí một thời gian thu được chất rắn A nặng 12gam gồm Fe,FeO,\(Fe_3O_4,Fe_2O3\). òa tan hoàn toàn chất rắn A bằng dung dịch HNO3loãng thấy có 2,24 lít khí duy nhất thoát ra được (đktc) và thu đc 1 dung dịch chỉ có 1 muối sắt duy nhất. Tính m.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  Khi clo hoá 30g hỗn hợp bột đồng và sắt cần 1,4 lít khí clo( đktc) . Tính thành phần % của đồng trong hỗn hợp đầu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Hoà tan hết 19,3g hỗn hợp gồm Al va Fe trong axit H2SO4 loãng dư thu được 14,56 lít khí thoát ra ở đktc. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  Cho 2g sắt vào kim loại hóa trị II vào dd HCl dư thì thu đc 1,12 lít khí H2 ở đktc, mặt khác nếu hòa tan 4,8g kim loại hóa trị II đó cần chưa đến 500ml dd HCl 1M. Xác định kim loại hóa trị II

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  ngâm 55 g hỗn hợp bột các kim loại Zn,Cu,Al trong dd HCl thu dc 29,12 lít khí nếu đốt luongjw hỗn hợp như trên trong không hkis pư xong thu dc chất rắn có khối lượng 79g. xác địn khối lượng hỗn hợp ban đầu ,tính thể tích không khí cần dùng

  help me

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Xác định kim loại R

  bởi hi hi 15/04/2019

  Cho Cl2 tác dụng với 16,2 g kim loại R có hóa trị không đổi thu được thu được 58,8 chất rắn D . Cho khí õi dư vào D nung nóng cho đến khối lượng không đổi thu được 63,6 g chất rắn . Xác định kim loại R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  Cho mình hỏi xíu : Bài 1: Nung nóng Cu trong không khí, sau một thời gian được chất rắn A. Hòa tan A trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch B và khí C. Cho khí C tác dụng với dung dịch KOH được dung dịch D, D vừa tác dụng với dung dịch BaCl2 vừa tác dụng với dung dịch NaOH. Cho B tác dụng với dung dịch KOH. Viết các phương trình phản ứng xảy ra
  Mình cơ bản là hỉu hết nhưng lên mạng tham khảo thì thấy Cu nung nóng trong không khí thì tạo thành CuO và Cu ( mình ko hỉu sao lại có Cu trong đó nữa) các bạn giải thik giúp mik

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  1.để hòa tan 8g hh gồm 1 kim loại hóa tri II và 1 kim loại hóa trị III dùng 300ml dd HCl 2M a)Cô cạn dd sau pứ sẽ thu được ? g muối khan B)Tính V H2 thoát ra từ thí nghiệm

  2.Hòa tan hết 54,8g hh gồm M2CO3 MHCO3(M là kim loại kiềm)bằng 500ml dd HCl 2M,thấy thoát ra 13,44 lít khí CO2.Để trung hòa lượng axit còn dư phải dùng 100ml dd NaOH 2M a)Xác định M suy ra công thức 2 muối ban đầu b)Tính % m muối trong hh ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  Cho 16,2 g kẽm oxit (ZnO) tác dụng với một lượng dư dung dịch HCl
  a) Viết pt phản ứng
  b) Tính khối lượng muối tạo thành
  c) Nếu thay ZnO=Zn thì lượng Zn cần dùng là bao nhiêu để tạo ra lượng muối gấp 2 lần lượng muối trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  viết các PTHH thực hiện chuyển hoá

  A---->B---->C---->Cu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  1)Hòa tan hết 19,5g K vào 261g H2O . Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là bao nhiêu?

  2) Ở 20 độ C độ tan của dung dịch muối ăn là 36g . Nồng độ phân trăm của dung dịch muối bão hòa ở 20 độ C

  3)Cần thêm bao nhiêu gam SO3 vào dung dịch H2SO4 10% để được 100g dung dịch H2SO4 20%

  4)Hòa tan 14,28g Na2CO3.10H2O vào 200g H2O . Nồng độ phần trăm của dung dịch là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  hào tan 13g Zn trong 50 mm dung dịch HCL 2 M . hãy tính khối lượng muối sinh ra

  helppp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy

  1. Al2O3 + HCl –> ……………. + ………….

  2. Fe + H2SO4 đặc, nóng –> …………. + SO2 + …………..

  3. Fe2O3 + HCl –> ……………. + ………….

  4. Al + H2SO4 đặc, nóng –> …………. + SO2 + …………..

  5. Al(OH)3 + HCl –> ……………. + ………….

  6. Cu + H2SO4 đặc, nóng –> …………. + SO2 + …………..

  7. Fe(OH)3 + HNO3 –> ……………. + ………….

  8. Ag + H2SO4 đặc, nóng –> …………. + SO2 + …………..

  9. Ca(OH)2 + HNO3 –> ……………. + ………….

  10. Mg + H2SO4 đặc, nóng –> …………. + SO2 + …………..

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  1.Hòa tan hết 10,4g hỗn hợp gồm 1 kim loại hóa trị II và oxit của nó vào dd HCl dư thu được 2,24 lít khí H2(đktc).Cô cạn dd sau phản ứng thu được 28,5 g muối khan a)Xác định kim loại và oxit của phi kim đó (Mg MgO) b)Tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu (23,07% 76,93%)

  2.để hòa tan 16g hh 1 kim loại hóa tri II và 1 kim loại hóa trị III dùng 680ml dd HCl 2M a)cô cạn dd thu được ? g muối khan (64,28g) b) Tính V H2 thoát ra từ thí nghiệm trên (15.232 lít) c)Nếu biết kim loại hóa trị III trên là Al và nAl=5n kim loại hóa trị II,hãy xác định kim loại hóa trị II (Zn)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc
  Cho 13,44 gam Cu vào một cốc đựng 500 ml dd AgNO3 3M, khuấy đều hh một thời gian, sau đó đem lọc thu được 22,56 gam chất rắn và dd B. a. Tính nồng độ mol các chất trong dd B. Giả thiết thể tích của dd không thay đổi b. Nhúng một thanh kim loại R nặng 15g vào dd B, khuấy đều để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau đó lấy thanh kim loại R ra khỏi dd. Cân được 17,205 gam. Giả sử tất cả kim loại tách ra đều bám vào thanh R. Hỏi R là kim loại nào
  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
?>