YOMEDIA
NONE

Một hỗn hợp X ở dạng bột gồm Cu và Zn. Để xác định phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong X, người ta lấy 5,25 gam X cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thấy có 1,12 lít khí thoát ra (đktc). Viết PTHH của phản ứng xảy ra và tính phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp X ban đầu.

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • \(n_{H_{2}}= \frac{1,12}{22,4}=0,05\)

  \(Zn + H_{2}SO_{4}\rightarrow ZnSO_{4} + H_{2}\)

  0,05                          →                  0,05

  → mZn= 0,05 . 65 = 3,25 (g)

  %mZn= \(\frac{3,25}{5,25}\).100% = 61,9%

  %mCu=100 - 61,9 = 38.1%

    bởi Trinh Hung 06/05/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON