YOMEDIA
NONE

Viết PTHH của các phản ứng xảy ra (nếu có) khi lần lượt cho các kim loại: Zn, Al, Cu tác dụng với: O2; Cl2; dd H2SO4 loãng; dd FeSO4.

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • a, O2

  \(2Zn + O_{2} \overset{t_{o}}{\rightarrow}  2ZnO\)

  \(4Al + 3O_{2} \overset{t_{o}}{\rightarrow}  2Al_{2}O_{3}\)

  \(2Cu + O_{2} \overset{t_{o}}{\rightarrow}  2CuO\)

  b, Cl2

  \(Zn + Cl_{2} \overset{t_{o}}{\rightarrow}  ZnCl_{2}\)

  \(2Al + 3Cl_{2} \overset{t_{o}}{\rightarrow}  2AlCl_{3}\)

  \(Cu + Cl_{2} \overset{t_{o}}{\rightarrow}  CuCl_{2}\)

  c, Dung dịch H2SO4 loãng

  \(Zn + H_{2}SO_{4} \rightarrow ZnSO_{4} + H_{2}\)

  \(2Al + 3H_{2}SO_{4} \rightarrow Al_{2}(SO_{4})_{3} + 3H_{2}\)

  d, Dung dịch FeSO4

  \(Zn + FeSO_{4} \rightarrow ZnSO_{4} + Fe\)

  \(2Al + 3FeSO_{4} \rightarrow Al_{2}(SO_{4})_{3} + 3Fe\)

    bởi Anh Hà 06/05/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON