YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.1 trang 4 SBT Hóa học 8

Bài tập 4.1 trang 4 SBT Hóa học 8

Điền tên hạt nào tạo thành nguyên tử vào các câu sau đây (chép vào ở bài tập):

a) ... và ... có điện tích như nhau, chỉ khác dấu.

b) …. và …. có cùng khối lượng, còn …. có khối lượng rất bé, không đáng kể.

c) Những nguyên tử cùng loại có cùng số …. trong hạt nhân.

d) Trong nguyên tử ... luôn chuyển động rất nhanh và sắp xếp thành từng lớp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.1

a) proton; electron.

b) proton; nơtron; electron.

c) proton.

d) các electron.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.1 trang 4 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF