ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4.4 trang 5 SBT Hóa học 8

Bài tập 4.4 trang 5 SBT Hóa học 8

Theo sơ đồ một số nguyên tử ở bài tập 4.3, hãy chỉ ra:

a) Mỗi nguyên tử có mấy lớp electron.

b) Những nguyên tử nào có cùng một số lớp electron.

c) Nguyên tử nào có số lớp electron như nguyên tử natri. (xem sơ đồ trong Bài 4 - SGK).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.4

 
 

a) Nitơ → 2 lớp electron

Neon → 2 lớp electron

Silic → 3 lớp electron

Kali → 4 lớp electron

b) Nguyên tử có cùng số electron: nitơ, neon.

c) Nguyên tử sillic có cùng số lớp electron như nguyên tử natri. (3 lớp e)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.4 trang 5 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1