ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4.6 trang 6 SBT Hóa học 8

Bài tập 4.6 trang 6 SBT Hóa học 8

Có thể vẽ sơ đồ đơn giản gồm vòng tròn con là hạt nhân, mỗi vòng cung nhỏ là một lớp với số electron của lớp ghi ở chân. Thí dụ sơ đồ đơn giản của nguyên tử sillic trong bài tập 4.3 như sau:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

   Biết rằng, trong nguyên tử các electron có ở lớp 1 (tính từ hạt nhân) tối đa là 2e, ở lớp 2 tối đa là 8e, ở lớp 3 tạm thời cũng là 8e, nếu còn electron sẽ ở lớp 4.

   a) Vẽ sơ đồ đơn giản của năm nguyên tử mà trong hạt nhân có số proton bằng 7, 9, 15, 17, 19.

   b) Mấy nguyên tử có số electron ở lớp ngoài cùng bằng 5, mấy nguyên tử có số electron ở lớp ngoài cùng bằng 7 ?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.6

 
 

a) Nguyên tử có hạt nhân có số proton lần lượt là 7e+; 9e+; 15e+; 17e+; 19e+.

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

b) - Hai nguyên tử có số eletron lớp ngoài cùng là 5.

- Hai nguyên tử có số electron ngoài cùng 7.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.6 trang 6 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1