ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 4 Nguyên tử

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 4 về Nguyên tử online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. vô cùng nhỏ
  • B. tạo ra chất 
  • C. trung hòa về điện
  • D. không chia nhỏ được
  • A. 4.
  • B. 3.
  • C. 2.
  • D. 1.
   
   
  • A. Electron  
  • B. Proton    
  • C. Nơtron
  • D. Hạt nhân.
  • A. 3.
  • B. 1.
  • C. 2.
  • D. 4.
  • A. Electron, proton, nơtron
  • B. Electron
  • C. proton, nơtron
  • D. Nơtron
 • Câu 6:

  Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

  “Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và (1) về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi (2) mang (3)”

  • A. (1) trung hòa                      (2) hạt nhân                     (3) điện tích âm
  • B. (1) trung hòa                    (2) một hay nhiều electron                    (3) không mang điện
  • C. (1) không trung hòa                      (2) một hạt electron                      (3) điện tích dương
  • D. (1) trung hòa                      (2) một hay nhiều electron                      (3) điện tích âm
 • Câu 7:

  Chọn đán án đúng nhất

  • A. Số p=số e
  • B. Hạt nhân tạo bởi proton và electron
  • C. Electron không chuyển động quanh hạt nhân
  • D. Eletron sắp xếp thành từng lớp
 • Câu 8:

  Chọn đáp án sai

  • A. Khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử
  • B. Số p = số e
  • C. Hạt nhân tạo bởi proton và notron
  • D. Oxi có số p khác số e
 • Câu 9:

  Nguyên tử có khả năng liên kết với nhau. Tại sao? Chọn đáp án đúng

  • A. Do có electron
  • B. Do có notron
  • C. Tự dưng có sẵn
  • D. Do khối lượng hạt nhân bằng khối lượng nguyên tử
 • Câu 10:

  Cho biết số p, số e, số lớp e và số e lớp ngoài cùng của (I)

  • A. Số p = số e = 5 Số lớp e = 3 Số e lớp ngoài cùng =3
  • B. Số p = số e = 5 Số lớp e = 2 Số e lớp ngoài cùng =3
  • C. Số p là 5 Số e = số lớp e là 3 Số e lớp ngoài cùng là 2
  • D. số e lớp ngoài cùng = số lớp e = 3 số p là 5 số e là 4
 

 

 

YOMEDIA
1=>1