YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 15 SGK Hóa học 8

Giải bài 5 tr 15 sách GK Hóa lớp 8

Cho biết sơ đồ của một số nguyên tử sau:

Hãy chỉ ra: số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử và số e lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

- Neon:

+ Số p trong hạt nhân: 2

Số e trong nguyên tử: 2

+ Số lớp electron: 1

+ Số e lớp ngoài cùng: 2

- Cacbon: 

+ Số p trong hạt nhân: 6

Số e trong nguyên tử: 6

+ Số lớp electron: 2

+ Số e lớp ngoài cùng: 4

- Nhôm:

+ Số p trong hạt nhân: 13

Số e trong nguyên tử: 13

+ Số lớp electron: 3

+ Số e lớp ngoài cùng: 3

- Canxi:

+ Số p trong hạt nhân: 20

Số e trong nguyên tử: 20

+ Số lớp electron: 4

+ Số e lớp ngoài cùng: 2

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 15 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF