RANDOM

Tìm p,n,e biết tổng số hạt là 34 và 1=

bởi Thùy Nguyễn 27/05/2019

trong một ng tử có tổng số hạt bằng 34 và 1 bé hoặc bằng n/p và n/p nhỏ hoặc bằng 1,5 tìm p,n,e

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Theo đề ta có: P +N + E = 34

  \(\Rightarrow\) 2P + N = 34

  \(\Rightarrow\) N = 34 - 2P

  Ta lại có: 1 \(\le\) \(\dfrac{N}{P}\) \(\le\) 1,5

  => 1 \(\le\) \(\dfrac{34-2P}{P}\) \(\le\) 1,5

  +) 1 \(\le\) \(\dfrac{34-2P}{P}\)

  => P \(\le\) 34 - 2P

  => P \(\le\) 11,3 (1)

  +) \(\dfrac{34-2P}{P}\) \(\le\)1,5

  => 34 - 2P \(\le\) 1,5P

  => 9,7 \(\le\) P (2)

  Từ (1) và (2) ta có: 9,7\(\le\) P\(\le\)11,3

  Vì P là số nguyên dương nên P = 10 hoặc 11

  +) Với P = E = 10 => N =14

  +) Với P = E = 11 => N = 12

  bởi Phạm Thịnh 27/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA