YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 4 Hóa học 8

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 8 Bài 4 Nguyên tử giúp các em học sinh có kĩ năng xác định được số đơn vị điện tích hạt nhân, số p, số e, số lớp e, số e trong mỗi lớp dựa vào sơ đồ cấu tạo nguyên tử của một vài nguyên tố cụ thể (H, C, Cl, Na).

ADSENSE

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF