duy cutte's Profile

 duy cutte

duy cutte

23/04/2004

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (6)

 • duy cutte đã đặt câu hỏi: hóa học lớp 8 Cách đây 4 tháng

  đốt cháy 0,32 gam lưu huỳnh trong 1 bình chữa oxi. Vậy thì thu được bao nhiêu gam lưu huỳnh đioxit?

 • duy cutte đã đặt câu hỏi: hóa học lớp 8 Cách đây 4 tháng

  đốt cháy 0,32 gam lưu huỳnh trong 1 bình chữa oxi. Vậy thì thu được bao nhiêu gam lưu huỳnh đioxit?

 • duy cutte đã đặt câu hỏi: hóa học lớp 8 Cách đây 4 tháng

  đốt cháy 0,32 gam lưu huỳnh trong 1 bình chữa oxi. Vậy thì thu được bao nhiêu gam lưu huỳnh đioxit?

 • duy cutte đã đặt câu hỏi: giai baitoan Cách đây 7 tháng

  giải bài tập cho tam giac ABC O là giao diem cac duong trung truc , H là truc tam và M là trung đẻm cạnh BC . goi K LÀ DIEM DOI XUNG VOI h QUA M cmr a, A và K doi xung nhau qua O b, OM bằng 1 phần 2 AH c, góc ABK = 90 độ 

 • duy cutte đã đặt câu hỏi: giai baitoan Cách đây 7 tháng

  giải bài tập cho tam giac ABC O là giao diem cac duong trung truc , H là truc tam và M là trung đẻm cạnh BC . goi K LÀ DIEM DOI XUNG VOI h QUA M cmr a, A và K doi xung nhau qua O b, OM bằng 1 phần 2 AH c, góc ABK = 90 độ