leduytri tri's Profile

leduytri tri

leduytri tri

03/08/2004

Số câu hỏi 6
Số câu trả lời 1
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (11)

 • leduytri tri đã đặt câu hỏi: Xác định công thức NxOy Cách đây 3 tháng

  Một hỗn hợp gồm:NO2 ,NO,NxOy biết % là : %VNO=50%,%VNO2=25%, %mNO=40%.

  Xác định công thức NxOy 

 • leduytri tri đã đặt câu hỏi: tim M xem no la cai gi Cách đây 3 tháng

  Câu 5: Một oxit kim loại có công thức là M­xOy, trong đó M chiếm 72,41% khối lượng. Khử hoàn toàn oxit này bằng khí CO thu được 16,8 gam kim loại M. Hòa tan lượng M bằng HNO3 đặc nóng  thu được muối M hóa trị III và 0,9 mol khí NO2. Viết các phương trình phản ứng và xá định oxit kim loại

 • leduytri tri đã đặt câu hỏi: giúp nhanh với ? Cách đây 6 tháng

  Dùng một lực kế để do trọng lượng của một vật , thấy lực kế chỉ giá trị P1=9N.sau đó nhúng vật ngập trong dầu thì lực kế chỉ giá trị P2=8,2N

  a)tính độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét mà dầu tác dung lên vật .

  b)tính thể tích của vật . biết trong lượng riêng của dầu là d =8000N/m3

  c) tìm trọng lượng của phần dầu bị vật chiếm chỗ.

 • leduytri tri đã đặt câu hỏi: giúp nhanh với tôi đang cần gấp nhé ,cảm ơn Cách đây 6 tháng

  Một thợ lặn lặn sâu xuống đáy biển

  a) Tính áp suất do nước biển gây ra ở các độ sâu 30m ,40m

  b) Cửa chiếu sáng của áo lặn có diện tích o,018m2. tính áp lực của nước biển tác dụng lên phần diện tích này khi thợ lặn ở độ sâu 40m.biết trọng lượng riêng trung bình của nước biển lá 10300N/m2

   

 • leduytri tri đã trả lời trong câu hỏi: ABCDEFGHIJK Cách đây 7 tháng

  2 sao ngu thế ?